ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAV PORTALI

3. Sınıf Genel Değerlendirme Sınavı 2 Konuları

Türkçe T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
Türkçe T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
Türkçe T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
Türkçe T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.
Türkçe T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
Türkçe T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
Türkçe T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Türkçe T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.
Türkçe T.3.3.27. Yazılı yönergeleri kavrar.
Türkçe T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe T.3.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
Türkçe T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
Türkçe T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar.
Matematik M.3.1.4.3. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal
Matematik M.3.1.5.1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
Matematik M.3.1.5.4. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer.
Matematik M.3.1.6.3. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.
Matematik M.3.2.1.1. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini,
Matematik M.3.2.1.2. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.
Matematik M.3.2.1.4. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.
Matematik M.3.2.3.1. Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt
Matematik M.3.2.4.1. Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir.
Matematik M.3.2.4.2. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır.
Matematik M.3.2.4.3. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine
Matematik M.3.2.2.1. Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.
Matematik M.3.3.1.1. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları
Matematik M.3.3.1.2. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
Matematik M.3.3.1.4. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.
Fen Bilimleri F.3.5.2.1. Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
Fen Bilimleri F.3.5.3.
Fen Bilimleri F.3.6.1.1. Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
Fen Bilimleri F.3.6.1.2. Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
Fen Bilimleri F.3.6.2.4. Yapay bir çevre tasarlar.
Fen Bilimleri F.3.6.2.5. Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
Fen Bilimleri F.3.6.2.6. Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.
Fen Bilimleri F.3.7.1.1. Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Fen Bilimleri F.3.7.2.1. Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
Fen Bilimleri F.3.7.2.2. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.
Hayat Bilgisi HB.3.4.4. Acil bir durum olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
Hayat Bilgisi HB.3.5.2. Ülkemizin yönetim şeklini açıklar.
Hayat Bilgisi HB.3.5.3. Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.
Hayat Bilgisi HB.3.5.4. Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi arasında ilişki kurar.
Hayat Bilgisi HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.
Hayat Bilgisi HB.3.5.5. Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur.
Hayat Bilgisi HB.3.6.3. Doğadan yararlanarak yönleri bulur.
Hayat Bilgisi HB.3.5.8. Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır.
Hayat Bilgisi HB.3.5.9. Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır.
Hayat Bilgisi HB.3.6.5. Doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alır.
Öğretmenevde