ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAV PORTALI

2. Sınıf Genel Değerlendirme Sınavı 2 Konuları

Türkçe T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
Türkçe T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
Türkçe T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
Türkçe T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
Türkçe T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
Türkçe T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Matematik M.2.1.2.1. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
Matematik M.2.1.1.6. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi
Matematik M.2.1.4.2. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
Matematik M.2.1.4.3. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.
Matematik M.2.1.5.2. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
Matematik M.2.1.6.1. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
Matematik M.2.3.3.1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
Matematik M.2.3.3.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Matematik M.2.3.3.3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
Matematik M.2.3.2.1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.
Matematik M.2.3.2.2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.
Matematik M.2.4.1.1. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele
Matematik M.2.3.1.6. Uzunluk ölçme birimi kullanılan problemleri çözer.
Matematik M.2.3.1.5. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçme birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
Matematik M.2.3.3.2. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
Hayat Bilgisi HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
Hayat Bilgisi HB.2.3.5. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
Hayat Bilgisi HB.2.4.6. Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır.
Hayat Bilgisi HB.2.4.2. Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar.
Hayat Bilgisi HB.2.5.4. Millî gün ve bayramların önemini kavrar.
Hayat Bilgisi HB.2.5.5. Dinî gün ve bayramların önemini kavrar.
Hayat Bilgisi HB.2.5.6. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır.
Hayat Bilgisi HB.2.5.8. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.
Hayat Bilgisi HB.2.6.5. Doğa olaylarını tanır.
Hayat Bilgisi HB.2.6.6. Doğal afetlere örnekler verir.
Öğretmenevde