ÜCRETSİZ ONLİNE DENEME SINAV PORTALI

4. Sınıf Genel Değerlendirme Sınavı 1 Konuları

Türkçe T.4.3.18. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe T.4.3.17. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
Türkçe T.4.3.20. Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
Türkçe T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
Türkçe T.4.4.17. Sayıları doğru yazar.
Türkçe T.4.4.18. Yazılarında bağlaçları kuralına uygun kullanır.
Türkçe T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
Türkçe T.4.3.11. Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.
Türkçe T.4.4.22. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar.
Türkçe T.4.3.22. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Türkçe T.4.3.26. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
Türkçe T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Türkçe T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe T.4.3.34. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar.
Türkçe T.4.4.10. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
Matematik M.4.1.4.6. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.
Matematik M.4.1.5.6. Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.
Matematik M.4.1.5.7. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin
Matematik M.4.1.6.1. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.
Matematik M.4.1.6.4. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.
Matematik M.4.1.7.1. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar.
Matematik M.4.1.6.3. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.
Matematik M.4.1.7.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
Matematik M.4.3.4.2. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.
Matematik M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
Matematik M.4.4.1.1. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
Matematik M.4.2.1.3. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır.
Matematik M.4.2.1.4. Açınımı verilen küpü oluşturur.
Matematik M.4.2.1.2. Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.
Matematik M.4.2.3.4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
Fen Bilimleri F.4.4.4.
Fen Bilimleri F.4.4.2.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
Fen Bilimleri F.4.4.4.2. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
Fen Bilimleri F.4.4.4.1. Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
Fen Bilimleri F.4.4.5.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
Fen Bilimleri F.4.4.5.2. Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
Fen Bilimleri F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
Fen Bilimleri F.4.5.3.2. Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.
Fen Bilimleri F.4.5.1.1. Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
Fen Bilimleri F.4.4.3.1. Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
Sosyal Bilgiler SB.4.2.4. Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemini kavrar.
Sosyal Bilgiler SB.4.3.3. Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.
Sosyal Bilgiler SB.4.4.3. Kullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.
Sosyal Bilgiler SB.4.4.1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
Sosyal Bilgiler SB.4.4.5. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
Sosyal Bilgiler SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.
Sosyal Bilgiler SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Sosyal Bilgiler SB.4.5.2. Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır.
Sosyal Bilgiler SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.
Sosyal Bilgiler SB.4.5.3. Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Öğretmenevde